Siguranta in prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC TOPAS PRO are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. SC TOPASPRO SRL este înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 35158.

Scopul colectării datelor este:.reclama, marketing si publicitate, comert on-line

În calitate de utilizator* al site-ului Anvelope-oferte.ro, sunteţi obligat să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare pentru validarea comenzii, livrarea bunurilor şi emiterea facturilor pentru bunurile livrate / serviciile prestate. Refuzul completării acestor date determină imposibilitatea livrării comenzii lansate on–line.

*Prin termenul "utilizator" al site-ului se înţelege orice vizitator care se înregistrează prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, care îi va folosi la comandarea produselor afișate pe site.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai la solicitarea autoritatilor publice fiscale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail info@anvelope-oferte.ro sau la adresa fizica a SC TOPASPRO SRL din Sibiu, Calea Dumbravii, nr 42  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.